За контакт и връзки с нас:

адрес: гр. Пловдив

хотел СПС, ет. 4 офис 418

тел.: (032) 621618

технически директор: инж. Петър Ряпов

мобилен: 0888 646732


CCTV map
Ние предлагаме:

Видеонаблюдение

Контрол на достъп

Структурно окабеляване

Пожароизвестяване

Сигнално-охранителна техника