Структурно окабеляване - стандарти

Структурно окабеляване е планиране и изработка на кабелна инфрастуктура съдържаща множество стандартизирани елементи и подсистеми. Обикновено окабеляването трябва да покрива определени стандарти, които са определени при инсталация на офиси, бизнес сгради, центрове за съхранение на данни, комуникационни възли и др. Стандартите биват 3 вида:

 • CENELEC EN 50173 - това е европейският кабелен стандарт (британския стандарт се нарича BS EN 50173)
 • ISO/IEC 11801 - интернационалния стандарт за структурно окабеляване
 • EIA/TIA 568A - американският стандарт, които едновременно с това е и първия създаден кабелен стандарт

Нуждата от стандарт е за да може един архитект при планиране на проект да заложи кабелните трасета, без да трябва да знае какви материали и компоненти ще се използват впоследствие.

Планиране и инсталация

Прокарване, монтаж и свързване на кабели. При повечето кабелни трасета се използват кабели от категория 5е/6/7. Съществуват 6 основни принципа при окабеляването:

 • Хоризонтално окабеляване - 4 комплекта кабели се полагат от работното място до пач панел. Там се свързват в ЛАН мрежа или към гръбначно (backbone) окабеляване. На работното място има конзолна розетка или връзка.
 • Гръбначно (backbone) окабеляване - всички хоризонтални кабели се свързват към комуникационен шкаф които обикновенно е в центъра на трасето, а кабелите влизат в него под формата на звезда (star-wired cabling). Системата може да се изгради както с обикновен меден кабел (Cat 5/6/7), така и с кабели от оптични влакна.
 • Окабеляване на район (Campus cabling) - този вид свързва различни сгради една с друга. Окабеленото разстояние може да е до 1500 метра. Може да е медна жица, но желателното е оптична връзка.

Свързаност с крайни точки. Тази част включва свързването на изходящите точки със съответните телекомуникационни шкафове и сървърни стаи.

Предпазване и полагане на трасето. Тази част обхваща предпазване на кабелната система от външни влияния. Във вътрешността на сградата решенията са:

 • кабелни скари
 • кабелни тави
 • кабелни стълби
 • гофре или изолационна тръба
 • ПВЦ шахти
 • кабелни стълби

Извън постройките се използват:

 • подземни тръби и канали
 • въздушна линия по стълбове
 • гофре или изолационна тръба
 • фиксирани кабели по сграда или сградна инсталация

Ние предлагаме:

Видеонаблюдение

Контрол на достъп

Структурно окабеляване

Пожароизвестяване

Сигнално-охранителна техника