Пожароизвестяване - сигнализация и защита

Пожароизвестяването е предназначено да следи и сигнализира за признаци и предотвратяване на пожари. Дели се на автоматично, ръчно и комбинирано пожароизвестяване. Всички видове служат за оповестяване хората, да се евакуират, при възникала критична ситуация, пожар или бедствие.


Планиране - извършва се почти винаги с проект придружен от архитектурна подложка. Взимат се предвид множество фактори - вид и предназначение на сградата с пожароизвестяване, дейността която ще се извършва вътре, разположение на помещенията, входове и изходи и много други.


Пожароизвестителен контролен панел (Fire Alarm control panel) - това е електронно табло контролиращо компонентните на пожароизвестителната система. Панела приема информация от всички датчици и сензори свързани към системата, следи за правилното и функциониране, непокътността на компонентите и евентуалното обезопасяване на зоните при възникнали инциденти. Пожароизвестителните панели биват 3 вида - адресируеми, конвенционални и кодируеми.

Ние предлагаме:

Видеонаблюдение

Контрол на достъп

Структурно окабеляване

Пожароизвестяване

Сигнално-охранителна техника